ئەنجومەنی سەوزی چیا

ئەنجومەنی سەوزی چیا

پاراستنی ژینگه ، پاراستنی ژیانه

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

ئاگادارکردنەوەی خەڵکی ئاواییەکانی ”هەنگەژاڵە” و “کۆرەیەرە” و “مۆڵێنان” لە دۆخی قەیراناویی ژینگەی ناوچه لە لایەن ئەنجومەنی سەوزی چیا

قەبارەی فۆنت :
2019/02/25

ئاگادارکردنەوەی خەڵکی ئاوایی ”هەنگەژاڵە” لە دۆخی قەیراناویی ژینگەی ناوچه لە لایەن ئەنجومەنی سەوزی چیا

ئاگادارکردنەوەی خەڵکی ئاوایی ”کۆرەیەرە” لە دۆخی قەیراناویی ژینگەی ناوچه لە لایەن ئەنجومەنی سەوزی چیا

ئاگادارکردنەوەی خەڵکی ئاوایی ”مۆڵێنان” لە دۆخی قەیراناویی ژینگەی ناوچه لە لایەن ئەنجومەنی سەوزی چیا

 

پرسیارەکانتان بپرسن :